◄ Kapitel 15
  Del 1 ▲
Kapitel 17 ►
Kapitel 16

De sju Härskarandarna

Förhållande till treenig Gudom  •  Förhållande till den Oändlige Anden  •  Härskarandarnas identitet och olikhet  •  Härskarandarnas egenskaper och funktioner  •  Förhållande till skapade varelser  •  Det kosmiska sinnet  •  Moral, dygd och personlighet  •  Urantiapersonlighet  •  Människomedvetandets realitet

PARADISETS Sju Härskarandar är den Oändlige Andens primära personligheter. I denna sjufaldiga skapande akt av att mångfaldiga sig själv uttömde den Oändlige Anden de associativa möjligheter som matematiskt ingår i den faktiska existensen av Gudomens tre personligheter. Om det hade varit möjligt att frambringa ett större antal Härskarandar så skulle de ha skapats, men i tre Gudomar ingår jämnt sju och endast sju associativa möjligheter. Och detta förklarar varför universum fungerar i sju stora block och varför talet sju är av grundläggande betydelse i dess organisation och administration.

16:0.2

De Sju Härskarandarna har sålunda sitt ursprung i följande sju gestaltningar, som de också får sina individuella karaktärsdrag från:

16:0.3

1. Den Universelle Fadern.

16:0.4

2. Den Evige Sonen.

16:0.5

3. Den Oändlige Anden.

16:0.6

4. Fadern och Sonen.

16:0.7

5. Fadern och Anden.

16:0.8

6. Sonen och Anden.

16:0.9

7. Fadern, Sonen och Anden.

16:0.10

Vi vet mycket litet om Faderns och Sonens verksamhet vid skapandet av Härskarandarna. Uppenbarligen fick de sin tillvaro genom den Oändlige Andens personliga handlingar, men vi har uttryckligen blivit instruerade att både Fadern och Sonen deltog i deras tillkomst.

16:0.11

Till sin andliga karaktär och natur är dessa Paradisets Sju Andar som en, men till alla andra identitetsaspekter är de mycket olika, och resultaten av deras verksamhet i superuniverserna är sådana att de individuella olikheterna hos var och en omisskännligen framgår. Alla senare planer för de sju segmenten i storuniversum—och även för motsvarande segment i yttre rymden—har betingats av olikheten i allt annat än det andliga hos dessa Sju Härskarandar för suprem och ultimat övervakning.

16:0.12

Härskarandarna har många funktioner, men för närvarande är deras speciella domän den centrala övervakningen av de sju superuniverserna. Varje Härskarande upprätthåller ett enormt kraftfokushögkvarter som långsamt kretsar runt Paradisets periferi och alltid intar ett läge mittemot det superuniversum som direkt övervakas, och som ligger i paradisfokus för dess specialiserade styrkekontroll och segmentella energidistribution. Radiegränslinjerna för varje superuniversum sammanlöper faktiskt just i den övervakande Härskarandens paradishögkvarter.


 
 
16:1 ►
Urantiaboken