◄ 17:6
Kapitel 17
17:8 ►

De sju grupperna av Suprema Andar

7. De biträdande sinnesandarna

17:7.1

Dessa biträdande andar utgör den sjufaldiga sinnesutgivningen från ett lokalt universums Moderande till de levande varelser som Skaparsonen och denna Skapande Ande tillsammans har skapat. Denna utgivning blir möjlig vid den tid då Anden upphöjs till den ställning som medför personlighetsprivilegier. Redogörelsen för de sju sinnesandarnas natur och funktion hör närmast till berättelsen om ert lokaluniversum Nebadon.


◄ 17:6
 
17:8 ►