◄ Kapitel 17
  Del 1 ▲
Kapitel 19 ►
Kapitel 18

De suprema treenighetspersonligheterna

Suprematetens Treenigade Hemligheter  •  Dagarnas Eviga  •  Dagarnas Forna  •  Dagarnas Fulländade  •  Dagarnas Sentida  •  Dagarnas Förenade  •  Dagarnas Trogna

DE Suprema Treenighetspersonligheterna är alla skapade för specifik tjänst. De är uttänkta av den gudomliga Treenigheten för att utföra vissa specifika uppgifter, och de är kvalificerade att tjäna med fulländad teknik och högsta hängivelse. Det finns sju klasser av Suprema Treenighetspersonligheter:

18:0.2

1. Suprematetens Treenigade Hemligheter.

18:0.3

2. Dagarnas Eviga.

18:0.4

3. Dagarnas Forna.

18:0.5

4. Dagarnas Fulländade.

18:0.6

5. Dagarnas Sentida.

18:0.7

6. Dagarnas Förenande.

18:0.8

7. Dagarnas Trogna.

18:0.9

Dessa varelser av administrativ fulländning är bestämda och slutliga till antalet. Skapandet av dem är en förgången händelse; inga flera personaliseras.

18:0.10

Överallt i storuniversum företräder dessa Suprema Treenighetspersonligheter Paradistreenighetens administrativa verksamhetsprogram; de representerar Paradistreenighetens rättvisa och de är dess verkställande domslut. De bildar en inbördes sammanlänkad kedja av administrativ fulländning som sträcker sig från Faderns paradissfärer till högkvartersvärldarna i lokaluniverserna och till huvudstäderna i de konstellationer som de består av.

18:0.11

Alla varelser med ursprung i Treenigheten är skapade med Paradisets fulländning i alla sina gudomliga egenskaper. Endast när det gäller erfarenhet har tidens gång gjort dem mera skickade för kosmisk tjänst. Det finns aldrig någon fara för försummelse eller risk för uppror då det gäller varelser med treenighetsursprung. De är av gudomlighetssubstans, och man vet inte att de någonsin skulle ha avvikit från den gudomliga och fulländade vägen för personlighetens uppträdande.


 
 
18:1 ►
Urantiaboken