◄ Kapitel 18
  Del 1 ▲
Kapitel 20 ►
Kapitel 19

De jämlika varelserna med treenighetsursprung

Treenighetens Undervisande Söner  •  Visdomens Fulländare  •  De Gudomliga Rådgivarna  •  De Universella Censorerna  •  Inspirerade Treenighetsandar  •  Infödda Havoniter  •  Medborgarna i Paradiset

DENNA paradisgrupp, kallad de Jämställda Varelserna med Treenighetsursprung, omfattar Treenighetens Undervisande Söner, som också räknas till Guds Paradissöner, tre grupper av superuniversernas höga administratörer och den något icke-personliga kategorin Inspirerade Treenighetsandar. Även de infödda havonaborna kan rätteligen, tillsammans med talrika grupper av varelser bosatta i Paradiset, inkluderas i denna klassificering av treenighetspersonligheter. De varelser med treenighetsursprung som skall behandlas i denna diskussion är:

19:0.2

1. Treenighetens Undervisande Söner.

19:0.3

2. Visdomens Fulländare.

19:0.4

3. Gudomliga Rådgivare.

19:0.5

4. Universella Censorer.

19:0.6

5. Inspirerade Treenighetsandar.

19:0.7

6. Infödda Havonabor.

19:0.8

7. Medborgarna i Paradiset.

19:0.9

Med undantag för Treenighetens Undervisande Söner och möjligen de Inspirerade Treenighetsandarna har dessa grupper ett bestämt antal medlemmar; skapandet av dem är en avslutad och förgången händelse.


 
 
19:1 ►
Urantiaboken