◄ 19:6
Kapitel 19
20:0 ►

De jämlika varelserna med treenighetsursprung

7. Medborgarna i Paradiset

19:7.1

Det finns talrika grupper av ädla varelser bosatta i Paradiset, nämligen Paradisets medborgare. De har inte direkt att göra med planen för fulländandet av de uppstigande viljevarelserna och uppenbaras därför inte helt för de dödliga på Urantia. Det finns över tre tusen klasser av dessa himmelska förståndsvarelser, och den sista gruppen personaliserades samtidigt med Treenighetens förordnande som kungjorde skapelseplanen för de sju superuniverserna i tid och rymd.

19:7.2

Paradisets medborgare och infödda havoniter kallas ibland kollektivt för Paradis-Havonapersonligheter.

19:7.3

Detta avslutar berättelsen om de varelser som har fått sin tillvaro av Paradistreenigheten. Ingen av dem har någonsin gått vilse. Och ändå är de alla i högsta grad utrustade med fri vilja.

19:7.4

Varelser med treenighetsursprung är utrustade med transitprivilegier som gör dem oberoende av transportpersonligheter, sådana som serafer. Vi har alla förmågan att röra oss fritt och snabbt i universernas universum. Med undantag för de Inspirerade Treenighetsandarna kan vi inte uppnå de Ensamma Budbärarnas nästan otroliga hastighet, men vi kan utnyttja de totala transportsätten i rymden på ett sådant sätt att vi kan nå varje punkt i ett superuniversum från dess högkvarter på mindre än ett år av Urantia-tid. Det tog 109 dagar enligt er tid för mig att färdas från Uversa till Urantia.

19:7.5

Genom dessa samma kanaler kan vi ögonblickligen kommunicera med varandra. Hela vår skapelseklass står i kontakt med varje individ inom varje avdelning av Paradistreenighetens barn endast med undantag av de Inspirerade Andarna.

19:7.6

[Framfört av en Gudomlig Rådgivare från Uversa.]


◄ 19:6
 
Kapitel 20 ►
 

Svensk översättning © Urantia-stiftelsen. Eftertryck förbjudes.