◄ Kapitel 23
  Del 1 ▲
Kapitel 25 ►
Kapitel 24

Den Oändlige Andens högre personligheter

Universernas Strömkretsövervakare  •  Folkräkningens Ledare  •  Den Oändlige Andens personliga biträden  •  De Biträdande Inspektörerna  •  De Förordnade Vakterna  •  De Graduerades Guider  •  Uppkomsten av de Graduerades Guider

I UVERSA indelar vi Samskaparens alla personligheter och väsen i tre stora avdelningar: den Oändlige Andens Högre Personligheter, Budbärarskarorna i Rymden och de Omvårdande Andarna i Tiden, de andevarelser som är sysselsatta med att undervisa och omvårda viljevarelserna enligt uppstigningsplanen för de dödligas framåtskridande.

24:0.2

Den Oändlige Andens Högre Personligheter som omnämns i dessa berättelser verkar överallt i universum som sju grupper:

24:0.3

1. Ensamma Budbärare.

24:0.4

2. Universernas Strömkretsövervakare.

24:0.5

3. Folkräkningsledare.

24:0.6

4. Personliga Biträden till den Oändlige Anden.

24:0.7

5. Biträdande Inspektörer.

24:0.8

6. Förordnade Vakter.

24:0.9

7. De Graduerades Guider.

24:0.10

Ensamma Budbärare, Strömkretsövervakare, Folkräkningsledare och Personliga Biträden kännetecknas av att de äger en oerhört stor utrustning av antigravitation. De Ensamma Budbärarna har enligt vad man vet inget allmänt högkvarter; de far strövar omkring i universernas universum. Universernas Strömkretsövervakare och Folkräkningsledarna upprätthåller högkvarter i superuniversernas huvudstäder. De Personliga Biträdena till den Oändlige Anden är stationerade på den centrala Ljusets Ö. De Biträdande Inspektörerna är stationerade i de lokala universernas huvudstäder och de Förordnade Vakterna i huvudstäderna i lokaluniversernas system. De Graduerades Guider är bosatta i Havona‑universumet och fungerar i alla dess en miljard världar. De flesta av dessa högre personligheter har verksamhetsställen i lokaluniverserna, men de är inte organiskt anknutna till administrationen i de evolutionära rikena.

24:0.11

Av de sju klasser som denna grupp omfattar är hela universernas universum verksamhetsområde endast för de Ensamma Budbärarna och möjligen för de Personliga Biträdena. Ensamma Budbärare möter man från Paradiset och utåt: genom kretsarna i Havona till superuniversernas huvudstäder och därifrån utåt vidare genom sektorerna och de lokala universerna med deras underavdelningar, ända till de bebodda världarna. Fastän de Ensamma Budbärarna hör till den Oändlige Andens Högre Personligheter har deras ursprung, natur och tjänst redan diskuterats i föregående kapitel.


 
 
24:1 ►
Urantiaboken