◄ Kapitel 24
  Del 1 ▲
Kapitel 26 ►
Kapitel 25

Rymdens budbärarskaror

Havonaservitalerna  •  De Universella Medlare  •  Medlarnas vittomfattande tjänst  •  Tekniska Rådgivare  •  Väktare av Paradisets Register  •  De Himmelska Upptecknarna  •  Morontiaföljeslagarna  •  Paradisföljeslagarna

I DEN Oändlige Andens familj är Rymdens Budbärarskaror av mellanliggande rangordning. Dessa mångkunniga varelser fungerar som förenande länkar mellan de högre personligheterna och de omvårdande andarna. Budbärarskarorna inkluderar följande klasser av himmelska varelser:

25:0.2

1. Havonaservitaler.

25:0.3

2. Universella Medlare.

25:0.4

3. Tekniska Rådgivare.

25:0.5

4. Väktare av Paradisets Register.

25:0.6

5. Himmelska Upptecknare.

25:0.7

6. Morontiaföljeslagare.

25:0.8

7. Paradisföljeslagare.

25:0.9

Av de sju uppräknade grupperna är endast tre—servitaler, medlare och morontiaföljeslagare—skapade sådana som de är; de övriga fyra representerar uppnåelsenivåer inom änglaklasserna. I enlighet med sin medfödda natur och sin uppnådda ställning tjänar budbärarskarorna på olika sätt i universernas universum, men alltid under ledning av dem som regerar de riken där de har sitt uppdrag.


 
 
25:1 ►
Urantiaboken