◄ Kapitel 22
  Del 1 ▲
Kapitel 24 ►
Kapitel 23

De Ensamma Budbärarna

De Ensamma Budbärarnas Natur och Ursprung  •  De Ensamma Budbärarnas Uppdrag  •  De Ensamma Budbärarnas tjänster i tid och rymd  •  De Ensamma Budbärarnas specialverksamhet

DE Ensamma Budbärarna är Samskaparens personliga och universella kår; de är den första och äldsta klassen av den Oändlige Andens Högre Personligheter. De representerar den Oändlige Andens första skapande handling i ensam verksamhet för att ge existens åt ensamma personlighetsandar. Varken Fadern eller Sonen deltog direkt i detta överväldigande förandligande.

23:0.2

Dessa andebudbärare personaliserades genom en enda skapelseakt och deras antal är konstant. Även fast jag har en av dessa extraordinära varelser associerad med mig på detta nuvarande uppdrag, vet jag inte hur många sådana personligheter existerar i universernas universum. Jag vet endast emellanåt hur många som enligt registeranteckningarna för tillfället tjänstgör inom området för vårt superuniversums jurisdiktion. I den senaste rapporten från Uversa ser jag att nästan 7.690 biljoner Ensamma Budbärare då verkade inom gränserna för Orvonton; och jag antar att detta är betydligt mindre än en sjundedel av deras totala antal.


 
 
23:1 ►
Urantiaboken