◄ Kapitel 21
  Del 1 ▲
Kapitel 23 ►
Kapitel 22

Guds treenigade söner

De av Treenigheten omfamnade Sönerna  •  De Mäktiga Budbärarna  •  De med Stor Auktoritet  •  De utan Namn och Nummer  •  De Treenigade Väktarna  •  De Treenigade Ambassadörerna  •  Förfarandet vid treenigande  •  De av de skapade treenigade Sönerna  •  De Himmelska Beskyddarna  •  De Höga Sönernas Assistenter

DET finns tre grupper av varelser som kallas Guds Söner. Förutom de nedstigande och de uppstigande klasserna av Söner finns det en tredje grupp känd som Guds Treenigade Söner. Den treenigade klassen av Söner underindelas i tre primära indelningar enligt ursprungen av dess många typer av personligheter, uppenbarade och ouppenbarade. Dessa primära indelningar är:

22:0.2

1. Av Gudomen treenigade Söner.

22:0.3

2. Av Treenigheten omfamnade Söner.

22:0.4

3. Av skapade varelser treenigade Söner.

22:0.5

Oberoende av ursprung är erfarenheten av att bli treenigad gemensam för alla Guds Treenigade Söner, antingen som en del av deras ursprung eller som en senare uppnådd erfarenhet av Treenighetens omfamning. De av Gudomen treenigade Sönerna förblir ouppenbarade i dessa berättelser; därför begränsar sig denna presentation till en beskrivning av de återstående två grupperna, i synnerhet till de av Treenigheten omfamnade sönerna till Gud.


 
 
22:1 ►
Urantiaboken