◄ 22:4
Kapitel 22
22:6 ►

Guds treenigade söner

5. De Treenigade Väktarna

22:5.1

De Treenigade Väktarna är Utväljningens Treenigade Söner. Inte endast era släkten och andra dödliga av överlevnadsvärde färdas genom Havona, uppnår Paradiset och finner sig ibland bestämda till superuniversumtjänst tillsammans med Treenighetens Stationära Söner, utan även era trogna serafiska beskyddare och era lika trogna medarbetare, mellanvarelserna, kan också bli kandidater för samma Treenighetens erkänsla och samma höga personlighetsbestämmelse.

22:5.2

Treenigade Väktare är uppstigna serafer och omvandlade mellanvarelser som har färdats genom Havona, uppnått Paradiset och Finalitkåren. Därefter omfamnades de av Paradistreenigheten och anvisades tjänst hos Dagarnas Forna.

22:5.3

Kandidaterna för Treenighetens omfamning bland de uppstigna seraferna ges denna erkänsla på grund av sitt modiga samarbete med någon uppstigen dödlig som nådde upp till Finalitkåren och senare blev treenigad. Min egen serafiska beskyddare från det dödliga livsskedet kom igenom med mig, blev senare treenigad och är nu knuten till styrelsen i Uversa som en Treenigad Väktare.

22:5.4

Så är det också med mellanvarelserna; många omvandlas och uppnår Paradiset, och tillsammans med seraferna—och av samma orsaker—omfamnas de av Treenigheten och förordnas till superuniverserna som Väktare.

22:5.5

De Treenigade Väktarna omfamnas av Paradistreenigheten i grupper om sjuttiotusen, och en sjundedel av varje grupp anvisas till varje superuniversum. Det finns nu i tjänst i Orvonton något över tio miljoner av dessa betrodda och höga Väktare. De tjänar i Uversa och på högkvarterssfärerna i de större och mindre sektorerna. I sitt arbete assisteras de av en kår av flera miljarder sekonafer och andra dugliga superuniversumpersonligheter.

22:5.6

De Treenigade Väktarna börjar sin karriär som väktare, och de fortsätter som sådana i superstyrelsernas ärenden. På sätt och vis är de tjänsteinnehavare vid regeringarna i sina superuniverser, men de har inte att göra med individer såsom de Himmelska Beskyddarna. De Treenigade Väktarna administrerar gruppärenden och utvecklar kollektiva projekt. De är väktare för register, planer och institutioner; de verkar som förvaltare för projekt, personlighetsgrupper, uppstigningsprojekt, morontiaplaner, universumprojekteringar och otaliga andra underhavanden.


◄ 22:4
 
22:6 ►