◄ Verhandeling 21
  Deel 1 ▲
Verhandeling 23 ►
Verhandeling 22

De Getrinitiseerde Zonen van God

De door de Triniteit omhelsde zonen  •  De Machtige Boodschappers  •  De Hoge Gezagsdragers  •  Degenen zonder naam en getal  •  De Getrinitiseerde Beheerders  •  De Getrinitiseerde Ambassadeurs  •  De trinitisatie-techniek  •  De door schepselen getrinitiseerde zonen  •  De Hemelse Bewaarders  •  Hoge Zoon-Assistenten

ER zijn drie groepen wezens die Zonen van God worden genoemd. Naast de afdalende en opklimmende orden van zonen bestaat er nog een derde groep, en die bekend staat als de Getrinitiseerde Zonen van God. De getrinitiseerde orde van zonen is weer onderverdeeld in drie primaire afdelingen, overeenkomstig de oorsprong van deze vele typen geopenbaarde en niet geopenbaarde persoonlijkheden. Deze primaire afdelingen zijn:

22:0.2

1. door de Godheid getrinitiseerde Zonen;

22:0.3

2. door de Triniteit omhelsde Zonen;

22:0.4

3. door schepselen getrinitiseerde Zonen.

22:0.5

Ongeacht hun oorsprong delen de Getrinitiseerde Zonen van God allen de ervaring van de trinitisatie, hetzij als een onderdeel van hun oorsprong, of als een ervaring van omhelzing door de Triniteit die zij daarna bereikt hebben. De door de Godheid getrinitiseerde Zonen worden in deze verhandelingen niet geopenbaard; deze bijdrage zal zich derhalve bepalen tot een uitbeelding van de twee overblijvende groepen, en in het bijzonder handelen over de door de Triniteit omhelsde zonen van God.


 
 
22:1 ►
Het Urantia Boek