◄ Kapitel 29
  Del 1 ▲
Kapitel 31 ►
Kapitel 30

Personligheterna i storuniversum

Paradisets klassifikation av levande varelser  •  Personlighetsregistret i Uversa  •  Goodwillkolonierna  •  De Uppstigande Dödliga

DE PERSONLIGHETER och andra än personliga väsen som nu tjänstgör i Paradiset och i storuniversum utgör ett närapå gränslöst antal levande varelser. Redan antalet huvudklasser och -typer skulle få människans föreställningsförmåga att vackla, för att inte nämna de otaliga undertyperna och variationerna. Det är emellertid önskvärt att presentera någonting av två grundläggande klassifikationer av levande varelser: en antydan om den klassifikation som används i Paradiset och en förkortning av personlighetsregistret i Uversa.

30:0.2

Det är inte möjligt att formulera täckande och helt följdriktiga klassifikationer av personligheterna i storuniversum emedan alla grupper inte uppenbaras. Det skulle fordra talrika kapitel till för att täcka den tilläggsuppenbarelse som behövs för att systematiskt klassificera alla grupper. En sådan begreppsmässig expansion skulle knappast vara önskvärd då den skulle beröva de tänkande dödliga under de följande tusen åren på den stimulering till kreativ begrundan som dessa partiellt uppenbarade begrepp ger. Det är bäst att människan inte får för mycket uppenbarelse; det kväver fantasin.


 
 
30:1 ►
Urantiaboken