◄ Kapitel 28
  Del 1 ▲
Kapitel 30 ►
Kapitel 29

Styrkeledarna i universum

De Sju Suprema Styrkeledarna  •  De Suprema Styrkecentren  •  Styrkecentrens domän  •  De Ledande Fysiska Övervakarna  •  De Ledande Kraftorganisatörerna

AV ALLA universumpersonligheter som har att göra med regleringen av interplanetariska och interuniversella angelägenheter har man på Urantia vetat minst om styrkeledarna och deras medarbetare. Medan era släkten länge har känt till existensen av änglar och liknande klasser av himmelska varelser någonsin har föga information lämnats om övervakarna och reglerarna av den fysiska domänen. Även nu har jag tillstånd att avslöja endast den sista av följande tre grupper av levande varelser som sysslar med kraftkontroll och energireglering i totaluniversum:

29:0.2

1. Första gradens Eventuerade Ledande Kraftorgnisatörer.

29:0.3

2. Biträdande Transcendentala Ledande Kraftorganisatörer.

29:0.4

3. Styrkeledarna i Universum.

29:0.5

Fastän jag håller det för omöjligt att beskriva individualiteten hos de olika grupperna av ledare, centrer och övervakare av universumstyrka hoppas jag kunna förklara någonting om området för deras aktiviteter. De är en unik grupp av levande varelser som har att göra med den förnuftsmässiga regleringen av energi överallt i storuniversum. Medräknat de suprema ledarna omfattar de följande större grupper:

29:0.6

1. De Sju Suprema Styrkeledarna.

29:0.7

2. De Suprema Styrkecentren.

29:0.8

3. De Ledande Fysiska Övervakarna.

29:0.9

4. Morontiastyrkans Övervakare.

29:0.10

De Suprema Styrkeledarna och Centren har existerat närapå i evighet, och enligt vad vi vet har inga flera varelser skapats i dessa klasser. De Sju Suprema Ledarna personaliserades av de Sju Härskarandarna, och därefter samarbetade de med sina föräldrar med att frambringa mer än tio miljarder medarbetare. Före styrkeledarnas dagar stod energikretsarna utanför centraluniversumet under den förnuftsmässiga övervakningen av de Ledande Kraftorganisatörerna i Paradiset.

29:0.11

Då ni har kunskap om materiella varelser har ni åtminstone en kontrasterande uppfattning om andliga varelser; men det är mycket svårt för det dödliga sinnet att gestalta styrkeledarna. Enligt framstegsplanen för uppstigning till högre tillvaronivåer har ni ingenting direkt att göra med vare sig de suprema ledarna eller med styrkecentren. Vid vissa sällsynta tillfällen kommer ni i kontakt med de fysiska övervakarna och efter ankomsten till mansoniavärldarna kommer ni att fritt arbeta tillsammans med övervakarna av morontiastyrka. Dessa Morontiastyrkans Övervakare fungerar så uteslutande inom de lokala skapelsernas morontiaregim att det anses bäst att berätta om deras aktiviteter i den del som handlar om lokaluniversumet.


 
 
29:1 ►
Urantiaboken