◄ 29:4
Kapitel 29
30:0 ►

Styrkeledarna i universum

5. De Ledande Kraftorganisatörerna

29:5.1

Kraftorganisatörerna är bosatta i Paradiset, men de fungerar överallt i totaluniversum, särskilt inom den oorganiserade rymdens domäner. Dessa speciella varelser är varken skapare eller skapade, och de omfattar två stora tjänstedivisioner:

29:5.2

1. Första gradens Eventuerade Ledande Kraftorganisatörer.

29:5.3

2. Biträdande Transcendentala Ledande Kraftorganisatörer.

29:5.4

Dessa två mäktiga klasser av urkraftens behandlare arbetar uteslutande under överinsyn av Totaluniversums Arkitekter, och i nuvarande tid fungerar de inte särskilt mycket inom storuniversums gränser.

29:5.5

Första gradens Ledande Kraftorganisatörer behandlar det Okvalificerade Absolutets urtida eller grundläggande rymdkrafter; de är nebulosornas skapare. De är de levande igångsättarna av energicyklonerna i rymden och de tidiga organisatörerna och riktarna av dessa gigantiska manifestationer. Dessa kraftorganisatörer förvandlar urkraft (förenergi som inte reagerar på Paradisets direkta gravitation) till primär eller maktenergi, energi som omformas från det Okvalificerade Absolutets exklusiva grepp till Paradisöns gravitationsgrepp. De efterföljs därefter av de biträdande kraftorganisatörerna som fortsätter processen med förvandling av energi från det primära till det sekundära eller gravitationsenergistadiet.

29:5.6

Då planerna för skapandet av ett lokaluniversum är färdiga, vilket tillkännages av en Skaparsons ankomst, ger de Biträdande Ledande Kraftorganisatörerna rum för de klasser av styrkeledare som verkar inom superuniversumet för ifrågavarande astronomiska område. Men om inga sådana planer finns fortsätter de biträdande kraftorganisatörerna på obestämd tid att sköta dessa materiella skapelser, såsom de även nu opererar i yttre rymden.

29:5.7

De Ledande Kraftorganisatörerna motstår temperaturer och fungerar under fysiska förhållanden som vore outhärdliga till och med för de mångsidiga styrkecentren och fysiska övervakarna i Orvonton. De enda andra typer av uppenbarade varelser som kan fungera i dessa yttre rymdens riken är de Ensamma Budbärarna och de Inspirerade Treenighetsandarna.

29:5.8

[Avfattat under beskydd av en Universell Censor bemyndigad av Dagarnas Forna i Uversa]


◄ 29:4
 
Kapitel 30 ►
 

Svensk översättning © Urantia-stiftelsen. Eftertryck förbjudes.