◄ Przekaz 97
  Część 3 ▲
Przekaz 99 ►
Przekaz 98

Nauki Melchizedeka na Zachodzie

Religia salemska u Greków  •  Grecka myśl filozoficzna  •  Nauki Melchizedeka w Rzymie  •  Kulty misteryjne  •  Kult Mitry  •  Mitraizm a chrześcijaństwo  •  Religia chrześcijańska

NAUKI Melchizedeka weszły do Europy wieloma drogami, głównie jednak przez Egipt i utożsamiły się z filozofią zachodnią po tym, jak zostały później dogłębnie zhellenizowane i w dalszej kolejności schrystianizowane. Ideały świata zachodniego pochodziły zasadniczo od Sokratesa a późniejsza filozofia religijna tego świata była filozofią Jezusa, tak jak uległa ona modyfikacji i poddana została kompromisom, w wyniku kontaktu z rozwijającą się zachodnią filozofią i religią, a wszystko to znalazło swą kulminację w Kościele chrześcijańskim.

98:0.2

Misjonarze salemscy długo prowadzili swą działalność w Europie, stopniowo wchłaniani przez wiele kultów i grup obrzędowych, które się tam okresowo pojawiały. Do tych, którzy zachowywali nauki salemskie w najczystszej formie, zaliczyć należy cyników. Ci głosiciele wiary i zaufania Bogu nadal działali w rzymskiej Europie w pierwszym wieku po Chrystusie a później zostali włączeni do formującej się właśnie religii chrześcijańskiej.

98:0.3

Większość doktryny salemskiej rozpowszechniona została w Europie przez żydowskich żołnierzy najemnych, którzy walczyli w tak wielu wojnach Zachodu. W starożytności Żydzi słynni byli zarówno z waleczności jak i ze swoich specyficznych walorów teologicznych.

98:0.4

Podstawowe doktryny filozofii greckiej, teologii żydowskiej i etyki chrześcijańskiej były zasadniczo odbiciem wcześniejszych nauk Melchizedeka.


 
 
98:1 ►
Księga Urantii