◄ Przekaz 96
  Część 3 ▲
Przekaz 98 ►
Przekaz 97

Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków

Samuel—pierwszy z proroków hebrajskich  •  Eliasz i Elizeusz  •  Jahwe i Baal  •  Amos i Ozeasz  •  Pierwszy Izajasz  •  Nieustraszony Jeremiasz  •  Drugi Izajasz  •  Historia święta i świecka  •  Historia hebrajska  •  Religia hebrajska

DUCHOWI przywódcy Hebrajczyków zrobili to, co jak dotychczas nikomu nigdy się jeszcze nie udało—deantropomorfizowali swoją koncepcję Boga, bez przeobrażenia jej w abstrakcję Bóstwa zrozumiałą tylko dla filozofów. Nawet prości ludzie mogli uznać tę dojrzałą koncepcję Jahwe za Ojca, jeśli nie jednostki, to przynajmniej narodu.

97:0.2

Idea osobowości Boga, chociaż nauczano jej wyraźnie w Salemie w czasach Melchizedeka, podczas ucieczki z Egiptu stała się niewyraźna i mglista i kształtowała się w umyśle hebrajskim stopniowo, z pokolenia na pokolenie, w odpowiedzi na nauki przywódców duchowych. Percepcja osobowości Jahwe nie ulegała większym zmianom podczas jej stopniowej ewolucji, w przeciwieństwie do wielu innych atrybutów Bóstwa. Idea osobowości Boga rozwijała się niemalże nieprzerwanie w myśleniu hebrajskim, od Mojżesza do Malachiasza, a koncepcja ta została na koniec wyniesiona i gloryfikowana w nauce Jezusa o Ojcu w niebie.


 
 
97:1 ►
Księga Urantii