◄ Verhandeling 44
  Deel 2 ▲
Verhandeling 46 ►
Verhandeling 45

Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel

De werelden van de overgangscultuur  •  De Soeverein van het Stelsel  •  De regering van het Stelsel  •  De vierentwintig raadslieden  •  De Materiële Zonen  •  De Adamische opleiding van wezens in opklimming  •  De scholen der Melchizedeks

H ET bestuurscentrum van Satania bestaat uit een cluster architectonische werelden, zevenenvijftig in getal—Jerusem zelf, de zeven grote satellieten en de negenen- veertig subsatellieten. Jerusem, de hoofdwereld van het stelsel, is bijna honderd maal zo groot als Urantia, ofschoon haar zwaartekracht iets minder is. De grote satellieten van Jerusem zijn de zeven overgangswerelden, elk ongeveer tien maal zo groot als Urantia, ter- wijl de zeven subsatellieten van deze overgangswerelden ongeveer even groot zijn als Urantia.

45:0.2

De zeven woningwerelden zijn de zeven subsatellieten van overgangswereld nummer één.

45:0.3

Dit gehele stelsel van zevenenvijftig architectonische werelden wordt apart verlicht, verwarmd en van water en energie voorzien door de coördinatie van het Krachtcentrum van Satania en de Meester-Fysische Controleurs, waarbij dezen de vaste techniek volgen om deze speciaal geschapen werelden fysisch te organiseren en in te richten. Ook deze werelden worden in materiële zin verzorgd en anderszins onderhouden door de inheemse spornagia.


 
 
45:1 ►
Het Urantia Boek