◄ Verhandeling 45
  Deel 2 ▲
Verhandeling 47 ►
Verhandeling 46

Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel

Materiële aspecten van Jerusem  •  Materiële kenmerken van Jerusem  •  De nieuwsdienst van Jerusem  •  Woongebieden en bestuursdistricten  •  De Jerusem-cirkels  •  De vierkanten van het Uitvoerend Bestuur  •  De rechthoeken—de spornagia  •  De driehoeken van Jerusem

JERUSEM, het hoofdkwartier van Satania, is een gewone hoofdkwartierwereld van een plaatselijk stelsel, en afgezien van talrijke onregelmatigheden ten gevolge van de opstand van Lucifer en de zelfschenking van Michael op Urantia, is zij typerend voor soortgelijke werelden. Uw plaatselijk stelsel heeft enige stormachtige ervaringen doorstaan, maar wordt op het ogenblik zeer bekwaam bestuurd, en bij het verstrijken der eeuwen worden de gevolgen van disharmonie langzaam maar zeker uitgeroeid. Orde en goede wil worden thans hersteld, en de omstandigheden op Jerusum komen de status der hemelen uit uw overleveringen meer en meer nabij, want het hoofdkwartier van het stelsel is waarlijk de hemel zoals het merendeel der religieuze gelovigen in de twintigste eeuw zich deze voorstelt.


 
 
46:1 ►
Het Urantia Boek