◄ 45:2
Verhandeling 45
45:4 ►

Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel

3. De regering van het Stelsel

45:3.1

Het hoofd der bewindslieden in een plaatselijk stelsel, de Stelsel-Soeverein, wordt altijd ondersteund door twee of drie Lanonandek-Zonen, die functioneren als zijn eerste en tweede assistent. Op dit ogenblik wordt het stelsel Satania echter bestuurd door een staf van zeven Lanonandeks:

45:3.2

1. de Stelsel-Soeverein—Lanaforge, nummer 2.709 van de primaire orde, en opvolger van de afvallige Lucifer;

45:3.3

2. de eerste assistent-Soeverein—Mansurotia, nummer 17.841 van de tertiaire Lanonandeks. Hij werd samen met Lanaforge naar Satania gezonden;

45:3.4

3. de tweede assistent-Soeverein—Sadib, nummer 271.402 van de tertiaire orde. Sadib is ook met Lanaforge naar Satania gekomen;

45:3.5

4. de bewaarder van het stelsel—Holdant, nummer 19 van het tertiaire korps, de bewaarder en beheerser van alle geïnterneerde geesten hoger dan de orde van sterfelijk bestaan. Holdant is eveneens met Lanaforge naar Satania gekomen;

45:3.6

5. de registrator van het stelsel—Vilton, secretaris van het ministerie van Lanonandek in Satania, nummer 374 van de derde orde. Vilton was lid van de oorspronkelijke groep van Lanaforge;

45:3.7

6. de bestuurder van de zaken der zelfschenking—Fortant, nummer 319.847 van de reserves van de secondaire Lanonandeks en tijdelijk bestuurder van alle universum-activiteiten die sinds Michaels zelfschenking op Urantia naar Jerusem zijn overgeplaatst. Fortant maakt reeds negentienhonderd jaar, Urantia-tijd, deel uit van de staf van Lanaforge;

45:3.8

7. de hoge raadsman—Hanavard, nummer 67 van de primaire Lanonandek-Zonen en lid van het hoge korps van universum-raadslieden en coördinators. Hij functioneert als waarnemend voorzitter van de uitvoerende raad van Satania. Hanavard is de twaalfde van zijn orde die sinds de opstand van Lucifer op Jerusem in deze functie dienst doet.

45:3.9

Deze uitvoerende groep van zeven Lanonandeks vormt het uitgebreide noodbestuur dat noodzakelijk werd door de dringende behoeften die door de opstand van Lucifer zijn ontstaan. Er bestaan slechts lagere rechtbanken op Jerusem aangezien het stelsel een bestuurlijke eenheid is, niet een eenheid van rechtspraak, maar het bestuur van de Lanonandeks wordt ondersteund door de uitvoerende raad van Jerusum, het hoogste raadgevende lichaam in Satania. Deze raad bestaat uit twaalf leden:

45:3.10

1. Hanavard, de voorzittende Lanonandek;

45:3.11

2. Lanaforge, de Soeverein van het Stelsel;

45:3.12

3. Mansurotia, de eerste assistent-Soeverein;

45:3.13

4. het hoofd van de Melchizedeks in Satania;

45:3.14

5. de waarnemend leider van de Levendragers in Satania;

45:3.15

6. het hoofd der volkomenen in Satania;

45:3.16

7. de oorspronkelijke Adam in Satania, het superviserende hoofd der Materiële Zonen;

45:3.17

8. de leider van de serafijnse heerscharen in Satania;

45:3.18

9. het hoofd der fysische controleurs in Satania;

45:3.19

10. de leider van de Morontia-Krachtsupervisoren van het stelsel;

45:3.20

11. de waarnemend leider van de middenwezens in het stelsel.

45:3.21

12. het waarnemend hoofd van het korps der opklimmende stervelingen.

45:3.22

Deze raad kiest periodiek drie leden als vertegenwoordigers van het plaatselijk stelsel in de hoge raad op het hoofdkwartier van het universum, maar deze vertegenwoordiging is door opstand opgeschort. Satania heeft nu een waarnemer op het hoofdkwartier van het plaatselijk universum, maar sinds de zelfschenking van Michael heeft het stelsel de verkiezing van tien leden voor de wetgevende vergadering op Edentia weer ingesteld.


◄ 45:2
 
45:4 ►