◄ 44:5
Kapitel 44
44:7 ►

De himmelska artisanerna

6. Formgivarna och utsmyckarna

44:6.1

Hur jag önskar att jag kunde beskriva dessa enastående artisaners utsökta arbete! Varje försök att förklara andeutsmyckningsarbetet skulle i materiella sinnen endast återkalla era egna ömkliga, men aktningsvärda försök i denna riktning i sinnets och materians värld.

44:6.2

Fastän denna kår funktionellt omfattar över ett tusen underavdelningar indelas den i följande sju större huvudgrupper:

44:6.3

1. Färgformarna. Det är dessa som får de tio tusen färgtonerna av andeåterspegling att brusande föra fram sina utsökta budskap om harmonisk skönhet. Det finns i människans erfarenhet ingenting annat än färguppfattningen som dessa aktiviteter kan jämföras med.

44:6.4

2. Ljudformarna. Andevågor av olika identitet och morontiavärdesättning avbildas av dessa som ger form åt det som ni skulle kalla ljud. Dessa impulser är i verkligheten de storslagna återspeglingarna från de himmelska härskarornas bara och lysande andesjälar.

44:6.5

3. Känsloformarna. Dessa känslans förstärkare och förvarare är de som tar vara på morontiastämningarna och gudomlighetskänslorna att studeras av tidens barn och för deras uppbyggelse samt för morontiaframskridares och avancerande andars inspiration och förskönande.

44:6.6

4. Doftkonstnärerna. Denna jämförelse av himmelska andeaktiviteter med det fysiska igenkännandet av kemiska dofter är verkligen olycklig, men de dödliga på Urantia skulle knappast kunna förstå denna verksamhet under något annat namn. Dessa artister skapar sina olika symfonier för uppbyggelse och glädje för de avancerande ljusets barn. Ni har ingenting på jorden som denna typ av andlig storslagenhet ens avlägset kan jämföras med.

44:6.7

5. Närvaroutsmyckarna. Dessa artisaner sysslar inte med konsten att utsmycka sig själv eller sätten att försköna de skapade. De ägnar sig åt att åstadkomma mångahanda och glädjefyllda reaktioner hos enskilda morontia- och andevarelser genom att dramatisera betydelsen av inbördes förhållanden genom de positionsvärden som ges åt olika morontia- och andeklasser vid de blandade framträdandena av dessa olikartade varelser. Dessa artister ordnar övermateriella varelser så som ni skulle arrangera levande musiknoter, dofter och synintryck och förenar dem därefter till lovprisande hymner.

44:6.8

6. Smakformarna. Och hur kan man berätta för er om dessa artister! Försiktigt kunde jag föreslå att de förbättrar morontiasmaken, och de försöker också höja uppskattningen av skönhet genom att skärpa de evolverande andesinnena.

44:6.9

7. Morontiasyntetiserarna. Dessa är mästerliga yrkesmän som, sedan alla andra har bidragit på sitt sätt, lägger till den kulminerande och avslutande finslipningen av morontiaframträdandena och sålunda åstadkommer en inspirerande framställning av det gudomligt vackra, en bestående inspiration för andevarelser och deras morontiamedarbetare. Ni måste dock vänta tills ni blir fria från er djurkropp innan ni kan börja bilda er en uppfattning om den artistiska glansen och estetiska skönheten i morontia- och andevärldarna.


◄ 44:5
 
44:7 ►