◄ Verhandeling 54
  Deel 2 ▲
Verhandeling 56 ►
Verhandeling 55

De werelden van licht en leven

De morontia-tempel  •  Dood en translatie  •  De gouden eeuwen  •  Aanpassingen in het bestuur  •  Het hoogtepunt der materiële ontwikkeling  •  De individuele sterveling  •  Het eerste of planetaire stadium  •  Het tweede of stelsel-stadium  •  Het derde of constellatie-stadium  •  Het vierde of plaatselijk universum-stadium  •  De stadia van de kleine sector en de grote sector  •  Het zevende of superuniversum-stadium

HET tijdperk van licht en leven is het finale niveau van de evolutionaire ontwikkeling die een wereld in tijd en ruimte kan bereiken. Vanaf de vroege dagen van de primitieve mens heeft zulk een bewoonde wereld de opeenvolgende planetaire tijdperken doorgemaakt—de tijdperken vóór en na de Planetaire Vorst, het tijdperk na Adam, het tijdperk na de Magistraat-Zoon, en het tijdperk na de zelfschenking-Zoon. En vervolgens wordt zulk een wereld gereed gemaakt voor het toppunt van evolutionaire verworvenheid, de bestendigde status van licht en leven, door het dienstbetoon van de opeenvolgende planetaire missies van de Leraar-Zonen van de Triniteit met hun steeds meer omvattende openbaringen van goddelijke waarheid en kosmische wijsheid. Bij hun inspanningen om het laatste planetaire tijdperk in te stellen, worden de Leraar-Zonen altijd bijgestaan door de Schitterende Avondsterren, en soms ook door de Melchizedeks.

55:0.2

Deze era van licht en leven, die door de Leraar-Zonen wordt ingeluid bij de afsluiting van hun laatste planetaire missie, duurt onbepaald voort op de bewoonde werelden. Elk verder stadium van de bestendigde status kan door de gerechtelijke acties van de Magistraat-Zonen worden onderverdeeld in een serie dispensaties, maar al deze gerechtelijke acties zijn zuiver technisch en modificeren de loop der planetaire gebeurtenissen geenszins.

55:0.3

Alleen die planeten die zover komen dat zij in de hoofdcircuits van het superuniversum bestaan, zijn verzekerd van continue overleving, maar voorzover wij weten, zijn deze in licht en leven bestendigde werelden voorbestemd om altijd, in de eeuwige tijdperken van alle toekomstige tijd, door te gaan.

55:0.4

Er zijn zeven stadia in de ontvouwing van de era van licht en leven op een evolutionaire wereld; in dit verband moeten wij vermelden dat de werelden van de stervelingen die met de Geest fuseren, evolueren langs lijnen die identiek zijn aan die van de serie die met de Richter fuseert. Deze zeven stadia van licht en leven zijn de volgende:

55:0.5

1. het eerste of planetaire stadium;

55:0.6

2. het tweede of stelsel-stadium;

55:0.7

3. het derde of constellatie-stadium;

55:0.8

4. het vierde of plaatselijk universum-stadium;

55:0.9

5. het vijfde of kleine sector-stadium;

55:0.10

6. het zesde of grote sector-stadium;

55:0.11

7. het zevende of superuniversum-stadium.

55:0.12

Aan het slot van deze verhandeling worden deze stadia van voortschrijdende ontwikkeling beschreven voorzover zij verband houden met de organisatie van het universum, maar iedere wereld kan de planetaire waarden van ieder stadium bereiken, geheel onafhankelijk van de ontwikkeling van andere werelden of van de superplanetaire niveaus van universum-be stuur.


 
 
55:1 ►
Het Urantia Boek