◄ 39:5
Verhandeling 39
39:7 ►

De Heerscharen der Serafijnen

6. Overgangsdienaren

39:6.1

Zoals uit hun naam valt af te leiden, dienen serafijnen van de overgangsdienst overal waar zij kunnen bijdragen tot de overgang van schepselen van de materiële naar de geestelijke staat. Deze engelen dienen van de bewoonde werelden tot op de hoofdwerelden der stelsels, maar degenen die in Satania dienst doen, spannen zich op dit moment het meeste in om de overlevende stervelingen op de zeven woningwerelden te onderrichten. Dit dienstbetoon is onderverdeeld overeenkomstig de volgende zeven orden van aanstelling:

39:6.2

1. Serafijnse Evangelisten;

39:6.3

2. Vertolkers van de Rassen;

39:6.4

3. Ontwerpers van Bewustzijn;

39:6.5

4. Morontia-Raadgevers;

39:6.6

5. Technici;

39:6.7

6. Leraar-Registrators;

39:6.8

7. Dienende Reservekrachten.

39:6.9

In het verband van de verhandelingen die over de woningwerelden en het morontia-leven gaan, zult ge nog meer vernemen over deze serafijnen die overgaande wezens in opklimming dienen en bijstaan.


◄ 39:5
 
39:7 ►