◄ Verhandeling 37
  Deel 2 ▲
Verhandeling 39 ►
Verhandeling 38

Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum

De oorsprong van serafijnen  •  De natuur der engelen  •  Ongeopenbaarde engelen  •  De werelden der serafijnen  •  De opleiding der serafijnen  •  De serafijnse organisatie  •  De cherubijnen en sanobijnen  •  De evolutie van cherubijnen en sanobijnen  •  De Middenschepselen

DE persoonlijkheden van de Oneindige Geest worden ingedeeld in drie duidelijk verschillende orden. De onstuimige apostel was hiervan goed op de hoogte toen hij met betrekking tot Jezus schreef: ‘die ten hemel gevaren is ter rechterhand Gods, en engelen en machten en krachten werden hem onderdanig gemaakt.’ Engelen zijn de dienende geesten in de tijd, machten de boodschapperscharen in de ruimte, krachten de hogere persoonlijkheden van de Oneindige Geest.

38:0.2

Zoals de supernafijnen het engelenkorps van het centrale universum vormen en de seconafijnen dat van een superuniversum, zo zijn de serafijnen, tezamen met de samenwerkende cherubijnen en sanobijnen, het engelenkorps in een plaatselijk universum.

38:0.3

De serafijnen zijn allen tamelijk uniform ontworpen. Van universum tot universum vertonen zij in de zeven superuniversa overal een minimum aan variatie; van alle geestelijke persoonlijke wezens zijn zij het sterkst gestandaardiseerd. Hun verschillende orden vormen het korps der bekwame, gewone dienaren van de plaatselijke scheppingen.


 
 
38:1 ►
Het Urantia Boek