◄ Verhandeling 36
  Deel 2 ▲
Verhandeling 38 ►
Verhandeling 37

Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum

De Universum-Helpers  •  De Schitterende Avondsterren  •  De Aartsengelen  •  Meest Verheven Assistenten  •  De Hoge Commissarissen  •  De Hemelse Opzieners  •  Woningwereld-leraren  •  De hogere geestelijke aangestelde orden  •  Permanente burgers van het Plaatselijk Universum  •  Andere groepen in het Plaatselijk Universum

AAN het hoofd van alle persoonlijkheden in Nebadon staat de Schepper- en Meester-Zoon, Michael, de vader en soeverein van het universum. Van gelijke rang in goddelijkheid en complementair in scheppende eigenschappen is de Moeder-Geest van het plaatselijk universum, de Goddelijke Hulp en Bijstand van Salvington. En deze scheppers zijn in zeer letterlijke zin de Vader-Zoon en de Geest-Moeder van alle inheemse schepselen in Nebadon.

37:0.2

In voorgaande verhandelingen zijn de geschapen orden van zonen besproken, en in volgende verhandelingen zullen de dienende geesten en de opklimmende orden van zonen worden beschreven. Dit relaas gaat voornamelijk over een tussengroep, de Universum-Helpers, doch er zal ook een korte beschouwing worden gewijd aan bepaalde hogere geesten die in Nebadon zijn gestationeerd en aan bepaalde orden die tot de permanente burgers van het plaatselijk universum behoren.


 
 
37:1 ►
Het Urantia Boek