◄ Kapitel 51
  Del 2 ▲
Kapitel 53 ►
Kapitel 52

De dödligas planetariska epoker

Den primitiva människan  •  Människan efter Planetprinsen  •  Människan efter Adam  •  Människan efter Administratörsonen  •  Människan efter Gåvosonen  •  Tiden efter Gåvosonen på Urantia  •  Människan efter den Undervisande Sonen

FRÅN tiden för livets införande på en evolutionär planet till dess slutliga blomningstid under ljusets och livets skede förekommer på världshändelsernas scen åtminstone sju människotidsåldrar. Dessa efter varandra följande tidsåldrar bestäms av de gudomliga Sönernas planetariska missioner, och i en genomsnittlig bebodd värld uppträder dessa epoker i följande ordning:

52:0.2

1. Människan före Planetprinsen.

52:0.3

2. Människan efter Planetprinsen.

52:0.4

3. Människan efter Adam.

52:0.5

4. Människan efter Administratörsonen.

52:0.6

5. Människan efter Gåvosonen.

52:0.7

6. Människan efter den Undervisande Sonen.

52:0.8

7. Ljusets och Livets tidsålder.

52:0.9

Så snart världarna i rymden är fysiskt lämpade för liv införs de i Livsbärarnas register, och i sinom tid sänds dessa Söner till sådana planeter i syfte att sätta igång livet. Hela tidsperioden från livets införande tills människan uppträder betecknas som tiden före människan, och den föregår de dödligas efter varandra följande epoker som behandlas i denna berättelse.


 
 
52:1 ►
Urantiaboken