◄ 44:1
Kapitel 44
44:3 ►

De himmelska artisanerna

2. De himmelska återgivarna

44:2.1

Den dödliga människan kan knappast hoppas på mer än en mager och förvrängd uppfattning om de himmelska återgivarnas funktioner, som jag måste försöka belysa genom den grova och begränsade symboliken i ert materiella språk. Ande-morontiavärlden har tusen och ett ting av supremt värde, ting värda att återges men okända på Urantia, upplevelser av den kategori av aktiviteter som knappast ”runnit människan i hågen”, dessa realiteter som Gud har i väntan för dem som överlever det köttsliga livet.

44:2.2

Det finns sju grupper av himmelska återgivare, och jag skall försöka belysa deras arbete med följande klassificering:

44:2.3

1. Sångarna—harmoniserarna som återger särskilda harmonier från det förgångna och uttolkar den nuvarande tidens melodier. Men allt detta sker på morontianivån.

44:2.4

2. Färgarbetarna—de ljusets och skuggans artister som ni kanske skulle kalla tecknare och målare, artister som förevigar flyktiga scener och tillfälliga episoder för framtida morontiaförnöjelse.

44:2.5

3. Ljusavbildarna—de som gör upptagningarna av de verkliga semiandefenomenen; filmens levande bilder utgör en mycket grov illustration av detta.

44:2.6

4. Framförarna av de historiska skådespelen—de som dramatiskt återger de avgörande händelserna i universumets hävder och historia.

44:2.7

5. De profetiska artisterna—de som projicerar historiens innebörd in i framtiden.

44:2.8

6. Berättarna av livets historia—de som för vidare livserfarenhetens mening och betydelse. Projicerandet av nuvarande personliga erfarenheter in i framtida uppnåelsevärden.

44:2.9

7. De administrativa skådespelarna—de som åskådliggör regeringsfilosofins och det administrativa förfarandets bemärkelse, suveränitetens himmelska dramatiserare.

44:2.10

De himmelska återgivarna samverkar mycket ofta och effektivt med omväxlingsledarna i att kombinera återskapandet i minnet med vissa former av sinnesvila och personlighetsavledande. Före morontiakonklaverna och andesammankomsterna förenar sig dessa återgivare ibland i väldiga dramaföreställningar som skildrar syftet med sådana samlingar. Jag bevittnade nyligen en sådan storslagen presentation där mer än en miljon skådespelare framförde en följd av ett tusen scener.

44:2.11

De högre intellektuella lärarna och övergångsomvårdarna använder gärna och effektivt dessa olika grupper av återgivare i sina morontiella undervisningsaktiviteter. Men inte alla deras strävanden ägnas åt tillfälligt åskådliggörande; mycket, verkligen mycket av deras arbete är av permanent natur och kommer för alltid att bestå som en gåva till all framtid. Så mångkunniga är dessa artisaner att när de samlas i stor mängd kan de uppföra en hel tidsålder på nytt, och i samverkan med serafomvårdarna kan de faktiskt avbilda andevärldens eviga värden för de dödliga siarna i tiden.


◄ 44:1
 
44:3 ►