◄ Verhandeling 51
  Deel 2 ▲
Verhandeling 53 ►
Verhandeling 52

Planetaire tijdvakken van stervelingen

De primitieve mens  •  De mens na de Planetaire Vorst  •  De post-Adamische mens  •  De mens na de Magistraat-Zoon  •  De mens na de Zelfschenking-Zoon  •  Urantia in het tijdperk na de zelfschenking  •  De mens na de Leraar-Zonen

TUSSEN de aanvang van het leven op een evolutionaire planeet tot de finale bloei ervan in de era van licht en leven, verschijnen er ten minste zeven tijdvakken van menselijk leven op het toneel waar zich de handeling van de wereld afspeelt. Deze opeenvolgende tijdperken worden bepaald door de planetaire missies van de goddelijke Zonen. Op de gemiddelde bewoonde wereld treden deze tijdperken in de volgende orde aan de dag:

52:0.2

1. de Mens voor de Planetaire Vorst;

52:0.3

2. de Mens na de Planetaire Vorst;

52:0.4

3. de Mens na Adam;

52:0.5

4. de Mens na de Magistraat-Zoon;

52:0.6

5. de Mens na de Zelfschenking-Zoon;

52:0.7

6. de Mens na de Leraar-Zoon;

52:0.8

7. de Era van Licht en Leven.

52:0.9

De werelden in de ruimte worden opgenomen in de registers van de Levendragers zodra zij fysiek geschikt zijn voor leven, en ten gepasten tijde worden deze Zonen naar zulke planeten gezonden met het doel daar de aanzet tot leven te geven. De gehele periode vanaf het begin van het leven tot aan het verschijnen van de mens wordt aangeduid als het pre-menselijke tijdperk en gaat vooraf aan de opeenvolgende tijdvakken van stervelingen die in deze verhandeling worden besproken.


 
 
52:1 ►
Het Urantia Boek