◄ 42:2
Verhandeling 42
42:4 ►

Energie—bewustzijn en materie

3. De klassificatie van materier

42:3.1

In alle universa, met uitzondering van het centrale universum, is materie identiek. Materie in haar fysische eigenschappen is afhankelijk van de omwentelingssnelheden van haar samenstellende onderdelen, het aantal en de grootte van de omwentelende onderdelen, hun afstand tot het nucleaire lichaam, ofwel de ruimte-inhoud van materie, alsook van de aanwezigheid van bepaalde krachten die op Urantia nog niet zijn ontdekt.

42:3.2

In de gevarieerde zonnen, planeten en ruimtelichamen bestaan er tien grote onderafdelingen van materie:

42:3.3

1. ultimatonische materie—de primaire fysische eenheden van het materiële bestaan, de energiedeeltjes die zich tot elektronen vormen;

42:3.4

2. subelektronische materie—de explosieve en afstotende fase van de solaire supergassen;

42:3.5

3. elektronische materie—de elektrische fase van de materiële differentiatie—elektronen, protonen en verscheidene andere eenheden die een rol spelen in de gevarieerde samenstelling van de elektronische groeperingen;

42:3.6

4. subatomaire materie—materie die op ruime schaal in het binnenste van de hete zonnen bestaat;

42:3.7

5. verbrijzelde atomen—te vinden in de afkoelende zonnen en overal in de ruimte;

42:3.8

6. ge ï oniseerde materie—individuele atomen ontdaan van hun buitenste (chemisch actieve) elektronen door elektrische, thermische of röntgen-activiteiten, en door solvents;

42:3.9

7. atomaire materie—de chemische fase van de organisatie der elementen, de samenstellende eenheden van moleculaire ofwel zichtbare materie;

42:3.10

8. de moleculaire fase van de materie—materie zoals deze op Urantia bestaat in een toestand van betrekkelijk stabiele materialisatie onder normale omstandigheden;

42:3.11

9. radioactieve materie—de desorganiserende tendens en activiteit van de zwaardere elementen onder omstandigheden van matige verhitting en verminderde zwaartekrachtdruk;

42:3.12

10. ineengestorte materie—de betrekkelijk stationaire materie die wordt aangetroffen in het binnenste van de koude ofwel dode zonnen. Deze vorm van materie is niet werkelijk stationair; er is nog steeds enige ultimatonische en zelfs elektronische activiteit, maar deze eenheden liggen hier zeer dicht opeen en hun omwentelingssnelheden zijn sterk vertraagd.

42:3.13

De bovenstaande klassificatie van de materie slaat veeleer op haar organisatie dan op de vormen waarin zij zich aan geschapen wezens voordoet. Deze indeling houdt evenmin rekening met energie in de fasen voordat zij aan de dag treedt, noch met de eeuwige materialisaties op het Paradijs en in het centrale universum.


◄ 42:2
 
42:4 ►