◄ Verhandeling 41
  Deel 2 ▲
Verhandeling 43 ►
Verhandeling 42

Energie—bewustzijn en materie

Paradijskrachten en -energieën  •  Universele niet-geestelijke energiesystemen (fysische energieën)  •  De klassificatie van materier  •  Transmutaties van energie en materie  •  Golf-energie-manifestaties  •  Ultimatonen, elektronen en atomen  •  Atomaire materie  •  Atomaire cohesie  •  De natuurkunde  •  Universele niet-geestelijke energiesystemen (materiële bewustzijnssystemen)  •  Universum-mechanismen  •  Patroon en vorm—de dominantie van bewustzijn

DE grondslag van het universum is materieel in de zin dat energie de basis is van alle bestaan en dat pure energie door de Universele Vader wordt beheerst. Paradijskracht, energie, is het enige dat als een eeuwigdurend monument standhoudt en het bestaan en de presentie van het Universeel Absolute aantoont en bewijst. Deze enorme stroom energie die uitgaat van de Paradijs-Persoonlijkheden, heeft nooit versaagd, is nimmer afgenomen; er is nooit een onderbreking geweest in de oneindige handhaving.

42:0.2

Het manipuleren van de universum-energie gebeurt immer in overeenstemming met de persoonlijke wil en de alwijze mandaten van de Universele Vader. Deze persoonlijke beheersing van gemanifesteerde kracht en circulerende energie wordt gemodificeerd door de coördinatieve daden en besluiten van de Eeuwige Zoon, alsook door de verenigde doelstellingen van de Zoon en de Vader die door de Vereend Handelende Geest worden uitgevoerd. Deze goddelijke wezens handelen persoonlijk en als individu; zij zijn ook werkzaam door en in de personen en krachten van een welhaast onbeperkt aantal ondergeschikten, die ieder op verschillende wijze de eeuwige, goddelijke doelstelling in het universum van universa tot uitdrukking brengen. Doch deze functionele en voorlopige modificaties of transmutaties van de goddelijke kracht doen in geen enkel opzicht iets af aan de waarheid van de verklaring dat alle Paradijskracht-energie onder de uiteindelijke controle staat van een persoonlijke God die zetelt in het centrum van alle dingen.


 
 
42:1 ►
Het Urantia Boek