◄ Verhandeling 32
  Deel 2 ▲
Verhandeling 34 ►
Verhandeling 33

Het bestuur van het Plaatselijk Universum

Michael van Nebadon  •  De Soeverein van Nebadon  •  De Universum-Zoon en -Geest  •  Gabriël—De Gouverneur-Generaal  •  De ambassadeurs van de Triniteit  •  Het algemeen bestuur  •  De gerechtshoven van Nebadon  •  De wetgevende en uitvoerende functies

OFSCHOON de Universele Vader zeer zeker regeert over zijn onmetelijke schepping, functioneert hij in het bestuur van een plaatselijk universum door de persoon van de Schepper-Zoon. De Vader functioneert voor het overige niet persoonlijk in de bestuurlijke aangelegenheden van een plaatselijk universum. Deze zaken zijn toevertrouwd aan de Schepper-Zoon en aan de Moeder-Geest van het plaatselijk universum en aan hun talrijke kinderen. De plannen, het beleid en de bestuurlijke handelingen van het plaatselijk universum zijn het werk van deze Zoon, die, in vereniging met zijn Geest-deelgenote, de uitvoerende macht delegeert aan Gabriël en de rechtsmacht aan de Constellatie-Vaders, de Stelsel-Soevereinen en de Planetaire Vorsten.


 
 
33:1 ►
Het Urantia Boek