◄ Kapitel 49
  Del 2 ▲
Kapitel 51 ►
Kapitel 50

Planetprinsarna

Prinsarnas uppgift  •  Planetarisk administration  •  Prinsens kroppsliga stab  •  Planetens högkvarter och skolor  •  Civilisationens framskridande  •  Den planetariska kulturen  •  Belöningen för isoleringen

FASTÄN Planetprinsarna hör till Lanonandeksönernas klass är de så specialiserade i sin tjänst att de allmänt anses vara en särskild grupp. Sedan de av Melkisedekarna har fått sin bekräftelse som andra gradens Lanonandekar förordnas dessa Söner i lokaluniversumet till reserverna i sin klass i konstellationshögkvarteret. Härifrån ges de olika uppdrag av Systemhärskaren, och till slut får de förordnande som Planetprinsar och sänds ut att härska över de evolverande bebodda världarna.

50:0.2

Signalen för en Systemhärskare att handla när det gäller att utse en härskare till en viss planet är den anhållan han mottar från Livsbärarna att sända ett administrativt överhuvud att fungera på den planet där de har etablerat liv och utvecklat intelligenta evolutionära varelser. Alla planeter som bebos av evolutionära dödliga varelser har fått sig tillförordnade en planetarisk härskare som hör till denna klass av Söner.


 
 
50:1 ►
Urantiaboken