◄ Kapitel 39
  Del 2 ▲
Kapitel 41 ►
Kapitel 40

Guds uppstigande söner

Evolutionära serafer  •  Uppstigande Materiella Söner  •  Förvandlade mellanvarelser  •  Personaliserade Riktare  •  De dödliga i tid och rymd  •  Guds söner genom tron  •  Med Fadern fusionerade dödliga  •  Med Sonen fusionerade dödliga  •  Med Anden fusionerade dödliga  •  De uppstignas bestämmelse

SÅ SOM beträffande många andra av de större grupperna av varelser i universumet har även sju allmänna klasser bland Guds Uppstigande Söner uppenbarats:

40:0.2

1. Med Fadern fusionerade dödliga.

40:0.3

2. Med Sonen fusionerade dödliga.

40:0.4

3. Med Anden fusionerade dödliga.

40:0.5

4. Evolutionära serafer.

40:0.6

5. Uppstigande Materiella Söner.

40:0.7

6. Omvandlade Mellanvarelser.

40:0.8

7. Personaliserade Riktare.

40:0.9

Berättelsen om dessa varelser, från de evolutionära världarnas ringa dödliga med ursprung i djurriket till den Universelle Faderns Personaliserade Riktare är en lysande berättelse om den frikostiga utgivningen av gudomlig kärlek och nåderik nedtrappning genom all tid och i alla universer i Paradisgudomarnas vidsträckta skapelse.

40:0.10

Dessa presentationer började med en beskrivning av Gudomarna, och grupp för grupp har berättelsen rört sig nedåt längs den universella skalan för levande varelser tills den har nått den lägsta klassen av liv utrustad med potential för odödlighet; och nu har jag, som en gång var en dödlig med ursprung i en evolutionär värld i rymden, blivit utsänd från Salvington för att utveckla och fortsätta berättelsen om Gudarnas eviga syfte beträffande de uppstigande klasserna av söner, i synnerhet beträffande de dödliga varelserna i tid och rymd.

40:0.11

Då större delen av denna berättelse ägnas åt att behandla de tre grundklasserna av uppstigande dödliga skall uppmärksamheten först fästas på de icke-dödliga uppstigande sönernas klasser—serafernas, Adamernas, mellanvarelsernas och Riktarnas klasser.


 
 
40:1 ►
Urantiaboken