◄ Kapitel 32
  Del 2 ▲
Kapitel 34 ►
Kapitel 33

Administrationen av lokaluniversumet

Mikael från Nebadon  •  Nebadons härskare  •  Universumets Son och Ande  •  Gabriel—den ledande verkställaren  •  Treenighetens ambassadörer  •  Allmän administration  •  Nebadons domstolar  •  De lagstiftande och verkställande funktionerna

FASTÄN den Universelle Fadern för visso härskar över sin vida skapelse verkar han i lokaluniversumets administration genom Skaparsonens person. På annat sätt verkar Fadern inte personligen i ett lokaluniversums administrativa angelägenheter. Dessa ärenden är anförtrodda Skaparsonen, lokaluniversumets Moderande och deras mångahanda barn. Lokaluniversumets planer, verksamhetsprinciper och administrativa åtgärder utformas och verkställs av denne Son, som i samverkan med sin Andekompanjon delegerar verkställande makt till Gabriel och domsrätt till Konstellationsfäderna, Systemhärskarna och Planetprinsarna.


 
 
33:1 ►
Urantiaboken