◄ 31:5
Kapitel 31
31:7 ►

Finalitkåren

6. Förhärligade mellanvarelser

31:6.1

På många planeter produceras ett stort antal mellanvarelser, men de stannar sällan i sin födelsevärld sedan den har etablerats i ljus och liv. Då, eller snart därefter, befrias de från sin ställning som permanenta medborgare. De påbörjar uppstigningen till Paradiset, färdas genom morontiavärldarna, superuniversumet och Havona i sällskap med tidens och rymdens dödliga.

31:6.2

Mellanvarelserna från olika universer skiljer sig mycket från varandra till ursprung och väsen, men de är alla destinerade till en eller annan av Paradisets finalitkårer. Mellanvarelserna av andra graden fusioneras alla till slut med Riktare och upptas i de dödligas kår. Många finalitkompanier har en av dessa förhärligade varelser i sin grupp.


◄ 31:5
 
31:7 ►