◄ 31:3
Kapitel 31
31:5 ►

Finalitkåren

4. Adopterade serafer

31:4.1

Många av de dödligas trogna serafiska väktare tillåts gå igenom uppstigningsskedet tillsammans med sina människoskyddslingar, och sedan de har Fader-fusionerats avlägger många av dessa skyddsänglar tillsammans med sina skyddslingar evighetens finalited och accepterar sålunda att för evigt dela sina dödliga medarbetares bestämmelse. Änglar som genomgår uppstigningsskedet för dödliga varelser kan dela människonaturens bestämmelse; de kan på samma sätt och för evigt bli upptagna i denna Finalitkår. Adopterade och förhärligade serafer ansluts i stort antal till de olika finalitkårerna för icke-dödliga.


◄ 31:3
 
31:5 ►