◄ Przekaz 30
  Część 1 ▲
Przekaz 32 ►
Przekaz 31

Korpus Finalizmu

Mieszkańcy Havony  •  Posłańcy Grawitacji  •  Gloryfikowani Śmiertelnicy  •  Przybrani Serafini  •  Gloryfikowani Synowie Materialni  •  Gloryfikowane Istoty Pośrednie  •  Ewangeliści Światłości  •  Transcendentalni  •  Architekci Wszechświata Nadrzędnego.  •  Ostateczna epopeja

KORPUS Śmiertelników-Finalistów stanowi znany obecnie cel tych wznoszących się śmiertelników czasu, którzy są zespoleni z Dostrajaczem. Inne grupy istot są także przydzielone do tego korpusu. Pierwszy korpus finalistów składa się z następujących grup:

31:0.2

1. Mieszkańcy Havony.

31:0.3

2. Posłańcy Grawitacji.

31:0.4

3. Gloryfikowani śmiertelnicy.

31:0.5

4. Przybrani serafini.

31:0.6

5. Gloryfikowani Synowie Materialni.

31:0.7

6. Gloryfikowane istoty pośrednie.

31:0.8

Sześć zespołów tych gloryfikowanych istot tworzy unikalną grupę, której przeznaczenie jest wieczne. Myślimy, że wiemy, jaka będzie ich przyszła działalność, ale nie jesteśmy tego zupełnie pewni. Podczas gdy Korpus Finalizmu Śmiertelników zbiera się teraz w Raju i kiedy jego członkowie służą tak szeroko we wszechświatach przestrzeni, kierując światami ustanowionymi w światłości i życiu, ich przyszłe przeznaczenie musi być w organizującym się teraz wszechświecie przestrzeni zewnętrznej. Tak się przynajmniej przypuszcza na Uversie.

31:0.9

Korpus zorganizowany jest zgodnie z roboczymi powiązaniami ze światów przestrzeni i z doświadczeniem w związkach partnerskich, nabytym podczas długiej i pełnej wydarzeń drogi wznoszenia się. Wszystkie wznoszące się istoty, przyjmowane do tego korpusu, traktowane są jako równe, jednak ta podniosła równość w żaden sposób nie niweluje indywidualności ani nie niszczy tożsamości osobistej. Gdy porozumiewamy się z finalistą, natychmiast możemy zauważyć, czy jest on wzniosłym śmiertelnikiem, mieszkańcem Havony, przybranym serafinem, istotą pośrednią czy też Synem Materialnym.

31:0.10

W obecnej epoce wszechświata finaliści wracają, aby służyć we wszechświatach czasu. Są przydzielani do pracy kolejno w różnych superwszechświatach, ale nie w swoim rodzimym superwszechświecie, dopóki nie odsłużą we wszystkich pozostałych sześciu superkreacjach. W ten sposób mogą przyswoić sobie siedmioraką ideę Istoty Najwyższej.

31:0.11

Jedna albo i więcej kompanii śmiertelników-finalistów cały czas służy na Urantii. Nie ma domeny w służbie wszechświatowej, do której finaliści nie byliby przydzieleni; działają wszędzie, mając na przemian równe okresy przydzielonych obowiązków i wolnej służby.

31:0.12

Nie mamy żadnej idei odnośnie rodzaju przyszłej organizacji tej nadzwyczajnej grupy, ale obecnie finaliści stanowią ciało w pełni samorządne. Wybierają swych własnych liderów i szefów, stałych, tymczasowych i dla określonych zadań. Żaden czynnik zewnętrzny nie może wpłynąć na ich zasady postępowania a ich przysięga wierności obowiązuje tylko wobec Rajskiej Trójcy.

31:0.13

Finaliści posiadają swe własne zarządy w Raju, w superwszechświatach i we wszechświatach lokalnych, jak również we wszystkich stolicach ich sekcji. W kreacji ewolucyjnej stanowią wydzieloną klasę. Nie kierujemy nimi ani ich bezpośrednio nie kontrolujemy a przecież są oni wobec nas absolutnie lojalni i zawsze współpracują przy realizacji wszystkich naszych planów. Są doprawdy duszami czasu i przestrzeni, coraz liczniejszymi, sprawdzonymi i prawdziwymi—ewolucyjną solą wszechświata—i na zawsze są odporni na zło i bezpieczni od grzechu.


 
 
31:1 ►
Księga Urantii